BUBBEL är ett läromedel (grundskolan år 1-7) och en metod att lära eleverna arbeta självständigt. Det finns 4 olika pärmar med uppgifter i olika ämnen. Eleverna väljer sin uppgift själv och arbetar i egen takt. När eleven gjort 10 uppgifter från pärmen (där alla ämnen ska finnas med) får eleven dra ett hemligt uppdrag ur BONUS (hemliga uppdrag i kuvert). BONUS kan innebära uppdrag utanför klassrummet och då kan eleven bära märkesknappen, som kallas BUBBEL-REPORTER, för att markera att det är ett skoluppdrag!

Man kan skicka ett mail till info@bubbel.com och be om lite exempel på kort. Man kan också köpa provpärmar till fördelaktigt pris för att prova i sin klass.

Anpassad sökning

Tillbaka

Bubbel på svenska             Bubbel på norsk!

Om Bubbel | Använd Bubbel | Beställ Bubbel | Prata om Bubbel | Återförsäljare | Åter Startsidan
Copyright© 2002 - 2017: Bubbel
® Kontakt: info@bubbel.com
Webdesign: SAXOMATSO