g-100.GIF (8952 bytes)

Använd Bubbel Metod & Arbetssätt | Läraren | Utvärdering bubarb2.jpg (13483 bytes)

Bubbel finns för både låg- och mellanstadiet. Förutom själva bubbelmaterialet är bubbel också en genomtänkt, pedagogisk metod. Tryck på knapparna till vänster för att se hur materialet och metoden är tänkt att användas. Där finner Du också de utvärderingar som hittills gjorts av materialet.


Om Bubbel | Använd Bubbel | Beställ Bubbel | Prata om Bubbel | Återförsäljare | Åter Startsidan
Copyright© 2002 - 2017: Bubbel
® Kontakt: info@bubbel.com
Webdesign: SAXOMATSO