Lärare Metod & Arbetssätt | Utvärdering

Bubbel är ett läromedel där eleverna utvecklar sin initiativförmåga samtidigt som hon/han lär sig bubdis.jpg (12885 bytes)arbeta mer självständigt. Eleverna ges på ett naturligt sätt möjlighet att använda såväl bibliotek och dator när de söker den information som krävs för att kunna lösa uppgifterna.

Bubbel är inte bara ett nytt läromedel - det är också ett öppet arbetssätt för Dig och eleverna att arbeta på. Det är ett utmärkt sätt att komma från katederundervisningen där Du som lärare kan få en mer handledande roll. Du ges tillfälle att möta eleven på hans/hennes nivå.

Du som lärare får en annan roll. Men framför allt - eleverna växer när de får ta ett större ansvar för undervisning och kunskapsinhämtande. Läs mer om hur vi tänkt att det skall gå till under Metod & Arbetssätt. Och Du - sätt igång och Bubbla!


Om Bubbel | Använd Bubbel | Beställ Bubbel | Prata om Bubbel | Återförsäljare | Åter Startsidan
Copyright© 2002 - 2017: Bubbel
® Kontakt: info@bubbel.com
Webdesign: SAXOMATSO