Metod & Arbetssätt Läraren | Utvärdering

Kort sammanfattning
Bubbel är skapat på ett sådant sätt att eleven i så hög utsträckning som möjligt skall vara ifred närbubarb3.jpg (16710 bytes) hon/han arbetar med uppgifterna. Läraren roll skall vara av mer handledande natur. En kombination av frihet och regler, uppmuntran och resultat, samt initiativ och ansvar, utvecklar delar av elevens personlighet som den traditionella undervisning oftast inte tillgodoser. Uppgifternas innehåll och svårighetsgrad varierar vilket hela tiden leder arbetet framåt. En egen pärm tillsammans med en starkt personlig prägel på arbetsresultaten skapar på sikt en stark och självständig elev - full av den respekt för sin omgivning som ett öppet och fritt arbetssätt kräver. Läs mer
Läs också mer om hur själva materialet är konstruerat genom att klicka här.


Metod & Arbetssätt, läs mer

Innehåll denna sida:

Allmänt
Bubbel är ett öppet arbetssätt. Syftet är att öka den enskilde elevens självständighet, kreativitet och initiativförmåga. För det krävs att eleven får arbeta just självständigt, kreativt och med eget initiativ, allt efter egen nivå och förmåga.

Bubbelmaterialet är ett ramverk och skall kombineras med klara regler kring vad som gäller när det står Bubbel på schemat. Det är viktigt att varje elev har sitt eget material – sin egen pärm - så attparm3.jpg (13768 bytes) hon/han kan arbeta i lugn och ro, i sin egen takt och därmed få möjlighet att på sina egna villkor kunna ta ansvar för sitt arbete. Läraren ställer krav på att valet av uppdragskort skall vara genomtänkt, att det skall finnas en idé från elevens sida kring hur det egenvalda uppdraget skall lösas och att uppgiften redovisas på ett bra sätt. Det är också viktigt att eleven verkligen genomför det valda uppdraget, även om hon/han tycker det känns tungt och ångrar valet av kort. Det är faktiskt eleven själv som valt uppdraget och det är hennes/hans ansvar att det blir genomfört!

När väl dessa krav – detta regelverk – är satt bör läraren i minsta möjliga mån lägga sig i elevens bubbelarbete utan istället inta en mer handledande roll. På så sätt utvecklar eleven sina egna tankestrukturer och hon/han kan ta sitt ansvar baserat på att hon/han förstår och inser sin egen förmåga och kapacitet.

Bubbelmaterialet är skapat så att eleven hela tiden kan variera sina uppgifter, och öka svårighetsgraden. Varje uppdrag avslutas ordentligt vilket markeras med ett klistermärke på uppdragskortet. Tillfredställelsen eleven känner efter att verkligen ha avslutat ett eget arbete ökar successivt elevens självkänsla. Längre fram hägrar hemliga bonuskort med uppdrag som ofta tar eleven utanför skolans väggar.

Bubbel skall användas tillsammans med den traditionella undervisningen. Hur mycket bubbel man skall ha på schemat beror naturligtvis på hur den övriga undervisningen bedrivs i respektive klass. I vissa klasser avsätts exempelvis två timmar i veckan till bubbelarbete, andra använder materialet mer eller mindre. Vissa skolor har Bubbel som ett alternativ i elevens val. Tillbaka till sidans topp


Steg för steg

När läraren säger "Dags att bubbla" eller "Varsågoda att arbeta med bubbel" eller något liknande bör följande ske:

 • Eleven tar upp sin Bubbelpärm och väljer ut ett nytt kort att arbeta med. Färg – ämne – och uppgift är valfritt. Ge eleven god tid på sig att välja kortet. Låt mognad, intresse och/eller dagsform styra valet. Var däremot noga med att eleven ordentligt förstår uppgiften och att hon/han har en klar idé om hur uppgiften skall lösas. (Om eleven sedan tidigare arbetar med ett kort, fortsätter denne självklart med det).
 • Den elev som påbörjar ett nytt kort fyller i sitt namn, stardatum och tid. Vill läraren själv göra det, går det naturligtvis bra.
 • Eleven följer kortets anvisningar och arbetar i lugn och ro med uppdraget. Arbetet skall ske självständigt och läraren fungerar som handledare och ger endast i nödfall eleven en puff i rätt riktning. Ta vara på – och uppmuntra – elevens egna initiativ till hur uppgiften skall lösas. Att arbeta i par eller i grupp går naturligtvis bra, om läraren så tycker.
 • Då eleven anser sig vara klar med ett arbete visas det upp för läraren, som då uppmanar till korrigeringar, om så behövs. Ett välgjort, eget arbete kan vara mycket tillfredställande för eleven och därmed öka dennes självförtroende. Sök denna målsättning! Eleven renskriver i ett block eller häfte.
 • Det färdiga arbete visas upp – vissa uppgifter redovisas för klassen – och läraren godkänner bubbelkortet med klartdatum, tid och sin signatur.
 • Sist av allt sätts det fast ett klistermärke i bubblan – något som är mycket uppskattat av eleverna. Enkla klistermärken till en början och lite finare efter hand. Kortet sparas i elevens egen bubbelpärm.
 • När eleven färdigställt tio bubbelarbeten – där varje ämne skall vara representerat med minst ett kort – är det dags att dra ett bonuskuvert. Dessa finns hos läraren och de innehåller uppdrag för en, två eller fler elever. Till skillnad från bubbelkorten så behövs inte någon påskrift på bonuskorten varken av elever eller lärare. Det är viktigt att eleven förstått att bonusuppdraget kan bli "vad som helst", enkelt eller svårt. Uppmuntra ansvaret, gärna i stil med "antar du utmaningen" eller "vågar du!". Glöm inte att eleverna bör ha på sig Bubbelreportermärke vid uppdrag utanför skolans väggar. Låt märket innebära ett ansvar, ett bra uppförande utanför klassrummet.
 • Eleven läser kortet, skriver ner uppdraget på ett eget papper och stoppar sedan ner kortet i kuvertet. Läraren lägger detta kort separat tills uppdraget är slutfört. Därefter blandas de med de andra bonuskorten igen.
 • Efter avslutat bonusuppdrag är det lämpligt att resultatet redovisas inför klassen. Läraren fungerar som handledare under förberedelserna och genomförandet av redovisningen.
  Tillbaka till sidans topp

Att tänka på

 • Varje bubbelkort bör ta minst en halvtimme att genomföra, det skall inte vara stressigt
 • Uppdragen är gjorda så att eleverna skall kunna arbeta så självständigt som möjligt
 • Gör eleven delaktig i undervisningsprocessen genom att hela tiden uppmana dem att försöka själva
 • Vissa bonus är kanske svåra för några elever. I så fall – byt bonus!
 • Klistermärken blir roligare att få om de är fräckare/skojigare/vackrare efter varje bonus
 • Låt eleverna samla sina bubbelarbeten i en A4 miljöpärm och låt dem skriva sitt namn och måla personliga bilder på den. I slutet av årskursen kan man hjälpa dem att göra egna böcker av de samlade materialet.
  Tillbaka till sidans topp
 

Om Bubbel | Använd Bubbel | Beställ Bubbel | Prata om Bubbel | Återförsäljare | Åter Startsidan
Copyright© 2002 - 2017: Bubbel
Kontakt: info@bubbel.com
Webdesign: SAXOMATSO