BUBBELS NYA DATAMATERIAL
Bubbels Datakörkort ABC
Häfte med lustfyllda kort att arbeta med utifrån ordbehandlingsprogrammet MS Word. Textbearbetning, tabeller, WordArt och Internet. Från år 3.
Pris: 89:- plus moms (min. 5-pack)
Bubbels Datauppgifter
Lite svårare påbyggnadskort för elever i år 5, 6 och 7. Korten är i härliga färger och bygger successivt upp  elevens färdighetsnivå.
Pris: 99:- plus moms (min. 5-pack)
Bubbel Kopiering
Här finns lektionsförslag till startuppgifterna i grundläggande data- och ordbehandling. Tänkta att använda innan eleven arbetar självständigt med exempelvis Bubbels Datakörkort ABC. Här finns också förslag på diplom efter avklarade datakurser samt start- och reflektionsunderlag (Bubbelportfolie) till ordinarie Bubbelkort. Utmärkta att använda som underlag vid exempelvis utvecklingssamtal.
Pris: 149:- plus moms
Vill Du beställa? Klicka Här! Vill du tillbaka? Klicka Här! Tillbaka Norge? Klick Her!