jeg kan.GIF (6062 bytes)

Bubbel er et læremiddel der eleven utvikler sine evner til å ta initiativ samtidig som hun/han lærer seg å arbeide mer selvstendig. Elevene blir på en naturlig måte gitt mulighete til å gjøre seg bruk av såvel bibliotek som datamaskiner.

La elevene velge selv fra sin egen perm. Der er det 100 stimulerende oppdragskort i morsomme farger fra ulike fagemner.

Ved hjelp av oppdragskortene lærer elevene seg å arbeide selvstendig og utvikler samtidig sin emosjonelle og sosiale kompetanse. Det blir også mulighet for mange innholdsrike diskusjoner ved elevenes framlegg for resten av klassen. Etikk-, moral- og likestillingsspørsmål blir på en naturlig måte ført inn i undervisningen.

Efter 10 kort er det på tide å trekke et spennende bonuskort. Det er hemmelige oppdrag, lette eller vansklegi. Tilfeldighetene avjør hva eleven ska gjøre!

Det er ikke bare et nytt læremiddel, men også en ny måte å arbeide på for elevene. Det er en utmerket måte å komme vekk fra katederundervisning og få en mer veiledende lærerrolle. Læreren gis muligheten til å møte eleven på hans/hennes nivå.

Læreren får en annen rolle og elevene vokser når de selv får ta et større ansvar for undervisning og innhenting av kunnskap.

arbflagg.jpg (9931 bytes)

bubarb1.jpg (5294 bytes)

Tilbud!?
Klick Her!


bubarb2.jpg (3422 bytes)bubarb3.jpg (6302 bytes)

bubdis.jpg (4032 bytes)