Bubbel er skapet av Glenn Wigström och Ann-Christine Bentenius-Wennlert. De ville etter mange år med tradisjonelt arbeid forandre på sin lærerrolle. De syntes at elevene selv burde kunne ta ansvar for egen læring, utvikles kreativt og at lærerne burde kunne fungere mer som veiledere enn tradisjonelle lærere.

Glenn og Anki arbeder som lærer på mellomtrinnet på Sjumilaskolan i Göteborg.

Sofia Persson og Lena Bruzell er også de lærer på mellomtrinnet. De er medførfattere till Bubbel 2 for mellomtrinnet.

Glenn Wigström

Anki Bentenius-Wennlert

Sofia Persson og Lena Bruzell