Av Inger Duberg,
Tidningen Skolvärlden nr 2 -98

Till bokmål: C. Støren

   På Sjumilaskolen i Göteborg syder det av kreativitet – det er Bubbel på gang!
   Bubbel er et nytt og alternativt læremiddel som har blitt utviklet de siste fire årene av to lærere på mellomtrinnet i Göteborg. Glenn Wigström og Ann Christine Bentenius.
   De ville etter mange år med tradisjonelt arbeid forandre på sin lærerrolle. De syntes at elevene selv burde kunne ta ansvar for egen læring, utvikles kreativt og at lærerne burde kunne fungere mer som veiledere enn tradisjonelle lærere.
   Tanken var født og ideen til Bubbel begynte å ta form. Siden fulgte fire års arbeid før læremiddelet var ferdig. Bubbel er tenkt for barn på mellomtrinnet og mens det har blitt utviklet har det blitt prøvd ut på ulike skoler og blitt svært godt mottatt.
   Siden i vår har Bubbel eksistert som et registrert læremiddel. Bubbel er en perm med ulike oppgaver som eleven skal løse selvstendig. Hver elev har sin egen perm, det er viktig slik at det ikke dannes kø og venting. Kortene er lettleste og lystbetonte slik at de vekker tankeprosessene hos eleven.
   At barna synes det er gøy å jobbe med Bubbel er det ingen tvil om.
   - Det er morsomt. Det er variert, sier en elev i 7. klasse.
   I 7. klasse jobber klassen nesten to timer i uka med læremiddelet. Man kan bruke det på hele mellomtrinnet for det tar mer enn et skoleår å rekke å løse alle oppgavene. Dessuten blir oppgavene annerledes ved at elevene modnes og forandres.
   I permen er det 100 ulike oppgaver fordelt på åtte fagemner. Fagene er norsk, matematikk, engelsk, kunst og håndtverk, samfunnsfag, natur og miljø og et "annet". Elevene får velge oppgave helt fritt , men når de har bestemt seg for en oppgave må de fullføre den –eget ansvar.
   Læreren skiver under på kortet når oppgaven begynnes på og når den avsluttes. Hver oppgave må ta minst 30 minutter, men noen maksimaltid finnes ikke. Det får ta den tiden som trengs. En del elever arbeider i flere dager med sitt kort.
   Etter hvert sluttført oppdrag får elevene en belønning, et klistremerke som klistres på kortet. Når ti kort fra ulike fag er gjort får eleven lov å trekke et Bonuskort. (Det finnes 50 forskjellige bonuskort).
   Bonuskortene inneholder "hemmelige oppdrag" som kan innebære at eleven må gi seg i vei utenfor skolens område. Intervjue en interessant person, eller en annen utfordring. Noen elever besøkte advokat for å finne ut hvordan en advokat jobber. De fikk en ekstra belønning –være med på en rettssak. Et annet Bonus oppdrag var å avtale besøk på en godterifabrikk.
   I løpet av høsten har Bubbel blitt prøvd og evaluert på ti forskjellige skoler fra nor til sør i Sverige. Både lærere og elever har fått være med og si hva de synes. Tilbakemeldingen har vært veldig positiv; både elever og lærere synes det er gøy å jobbe med Bubbel.
   I Bubbelpermen finnes de mest varierte oppgaver – det skal være lystbetont for eleven å jobbe med oppgaven sin. Alt fra å male og designe sine egne klær til staving og til å lage en matteprøve for klassekameratene sine.
   Bubbel er ikke bare et nytt læremiddel, det er også en helt ny idè og lære bort.
   - Å jobbe med Bubbel har også gjort at min rolle som lærer har blitt forandret, sier Ann-Christine Bentenius. Det er morsommere å fungere som veileder isteden for å sitte ved kateteret og styre. Kommunikasjonen mellom lærer og elev blir også bedre.
   - Ja, istemmer Glenn Wigström. Vi ser virkelig hvor gøy barna synes det er å jobbe med Bubbel. Vi er en stor klasse på 29 elever med mange ulike nasjonaliteter og alle synes det er gøy. I løpet av årene vi har jobbet med Bubbel har mange ting blitt bedre. Harmonien i klassen, skapergleden og respekten for hverandre. Nå blir det ingen konkurranse som det kan bli i andre fag, isteden hjelper elevene hverandre og samarbeider. Av og til kan flere elever løse en oppgave sammen. Nå synes også alle faktisk at det er gøy å gå på skolen!
   - Barna synes det er morsomt med Bubbel, det er varierende med mange ulike oppgaver, sier Ann-Britt Bender og Ann-Christine Blomdahl, også lærer på Sjumilaskolen.
   Bubbel har også blitt prøvd i fjerde klasse på småskoletrinnet, samt i spesialklasser og vist seg å fungere utmerket. Akkurat nå holder man på å tilpasse en Bubbel til småskoletrinnet. Denne forventes å være klar til våren. Det finnes noen som er bra og noen som er dårlige og alle er bra! Sier en jente i 6.klasse på Rambergsskolen.
   Med Bubbel kan man aldri mislykkes, du blir alltid godkjent.

elebubg.gif (5717 bytes)

parm1.jpg (14261 bytes)

elebubr.gif (5431 bytes)

parm2.jpg (6153 bytes)

elebubv.gif (5641 bytes)

parm3.jpg (5251 bytes)

konc.jpg (16117 bytes)