Syfte och idé Material och miljö | Författarna

Kort sammanfattning:bubdis.jpg (4032 bytes)
Syftet med Bubbel - som material likväl som metod - är att skapa ett arbetssätt där skolarbetet kan koncentreras till att stärka personliga egenskaper hos eleverna såsom självrespekt, kreativitet, initiativförmåga, ansvar och tolerans. Eleven skall på ett lustfyllt sätt uppmanas att utveckla sina egna tankestrukturer. Det traditionella sättet att arbeta i skolan har en tendens att - i all välmening - låsa fast människor i grupp. Den grundläggande idén med Bubbel kan beskrivas i följande: "Om jag erkänns för vem jag är - har jag lättare att acceptera andra". Läs mer


Syfte och idé, läs mer

Innehåll denna sida:

Inledning
"Jag duger som jag är"
"Jag kan, jag vill, jag vill finnas till"
"Jag har något att bidra med"

Finns det någon sanning i att arbeta självständigt och ta ansvar för det egna arbetet eller är det bara fina ord som vi blivit vana att sprida omkring oss? Har vi "gått på" politikernas omskrivningar för att de skall kunna skära ner lärarresurser, göra större klasser och låta eleverna så fint arbeta "självständigt" för att öka sin "kreativitet", sitt "självförtroende" och sin "individualitet".

Idé
Vi vill gärna tro att så inte är fallet. Den "svenska modellen" har betytt att Sverige är ett tryggt samhälle att leva i. Inte minst skolans verksamhet ha gått ut på att skapa goda samhällsmedborgare som vet vad som krävs för att "passa in" i vår modell. Kanske har vi tappat något på den vägen. Kanske har vi tappat lite av tron på den enskilda individen. Det har varit viktigare att se till att varje elev kan uppfylla i förväg uppställda krav än att se till att hon tar till sig nödvändiga kunskaper på sitt eget sätt och genom sina egna intressen. Det arbetsliv som eleverna förbereds för, har varit specialiserat och varje individ har förmodats dra sitt strå till resultatstacken, utan större åthävor.

Idag höjs krav på breda kunskaper, god utbildning och "social kompetens". Företagsvärlden är internationell och bygger på att kunna ha relationer med många olika människor, med olika bakgrund och från olika delar av världen. Den bästa förutsättningen för att kunna ha den typen av relationer kan sammanfattas i ett enda ord: Respekt. Respekten byggs inifrån. "Om jag erkänns för vem jag är, har jag lättare att acceptera andra". Detta, tillsammans med övertygelsen att man duger som man är, är en grundläggande utgångspunkt i skapandet av Bubbel. Till sidans topp.

Syfte
En av de viktigaste uppgifterna för den moderna skolan är att ta tillvara på den enskilde elevens förutsättningar och intresse. Kraven ökar hela tiden på individanpassad utbildning och att eleverna skall arbeta självständigt.

För att klara detta måste elevernas självrespekt – och därmed respekten för sin omedelbara omgivning såväl som för världen i sin helhet – öka.

Syftet med Bubbel är att ge den låg- och mellanstadieläraren ett material och en metod som ger henne en möjlighet att uppnå detta. Inte för att hon är tvungen, utan för att målsättningen - att vidare utveckla våra unga människors egna förutsättningar och självständighet - är bra. Syftet är dessutom att ge låg- och mellanstadieelever ett material som ger ett lustfyllt, spännande, intressant och kreativt skolarbete. Bubbel skall utveckla elevens sociala- och emotionella kompetens, och utveckla varje elevs egna tankestrukturer! Det skall ske genom att eleven får ta ett större eget ansvar för undervisningen och kunskapsinhämtandet.
Till sidans topp.

Läs mer om Bubbel som metod under Använd Bubbel i den övre menyn.


Om Bubbel | Använd Bubbel | Beställ Bubbel | Prata om Bubbel | Återförsäljare | Åter Startsidan
Copyright© 2002 - 2017: Bubbel
® Kontakt: info@bubbel.com
Webdesign: SAXOMATSO 1358nilsson@telia.com