Material och Miljö Syfte och idéFörfattarna

Kort sammanfattning
Bubbelkonceptet består av elevpärmar med uppdragskort, hemliga bonuskort i kuvert, klistermärken och bubbelreportermärken. Allt är tillverkat i miljövänligt och återvunnet material. Uppdragskorten innehåller dels själva uppgiften dels starttid, startdatum, klartdatum samt plats för elevens namn och lärarens signatur. Läs mer.Bubbelkoceptet


Material och Miljö läs mer

Innehåll denna sida:

Pärmar och uppdragskort
Det finns fyra Bubbelpärmar. Pärmen med gula bubblor är för lågstadiet, pärmarna med orange respektive vita bubblor är för mellanstadiet. Mellanstadiepärmarna innehåller vardera 100 uppdragskort och lågstadiepärmen innehåller 75 kort. Det finns också en pärm med röda bubblor och det är enbart i ämnet engelska.Pärmarna är i A5-format.

Uppdragskorten är fördelade på olika ämnen, vilka symboliseras av olika färger. Varje kort innehåller dels själva uppdraget, dels plats för att ange start- och klarttid samt lärarens signatur. Följande ämnen finns:

Bubbel Gul, årsk. 2-3, lågstadiet Gula bubblor
Svenska/Bild Mörkrosa
Bild Grön
Svenska Ljusrosa
Matte Orange
NO Gul
SO Blå
Blandat Röd
Bubbel Orange, årsk. 4-6, mellanstadiet Orange bubblor
Svenska Mintgrön
Matte Duvblå
Engelska Klarblå
Bild Gammelrosa
SO Solgul
NO Orange
Övrigt Limegrön
Bubbel Vit, årsk. 5-7, mellan- högstadiet Vita bubblor
Engelska Grön
Bild Rosa
Matte Blå
TV & Tidningar Vit
Dator Gul
Läxa Röd
Bubbelengelska, årsk. 5-9, mellan- högstadiet Röda bubblor

Toppen på sidan

Uppdragen
Uppdragen varierar kraftigt. Uppdraget kan vara lätt eller svårt, ta lång eller kort tid, i eller utanför klassrummet. Eleven hittar alltid uppgifter som passar henne, oavsett ämne. Nedan följer några exempel ur uppdragskorten.

Vykortet. (BUBBEL GUL)

 Gör ett eget vykort. Skriv och skicka det till någon du känner.

Popstar. (BUBBEL RÖD)

Träna in ett uppträdande där ni sjunger hela eller delar av en engelsk låt. Spela in på band och var sedan popstjärnor inför klassen. Eller… vågar ni sjunga live inför klassen?!


Diplomerad diplomatör. (BUBBEL VIT)

Gör ett diplom till någon som du gillar. Använd ett lämpligt program som finns på skolans dator.

Journalist för en dag. (BUBBEL VIT) 

Titta i en dagstidning och klipp ut dagens bästa bild. Skriv en egen, påhittad artikel till bilden.

Party. (BUBBEL VIT)

Din favoritlåt är en tryckare som varar i 3 min. och 17 sek. Du dansar fem gånger till låten med din favoritkille eller favorittjej under kvällen. Hur lång tid kramas ni sammanlagt? Hur lång är din verkliga favoritlåt? Blir dansen längre eller kortare?
 

Tänder är bra att ha. (BUBBEL GUL) 

Hur många tänder har du i överkäken? Hur många har du i underkäken? Vad blir det tillsammans?


 Dunk, dunk…(BUBBEL GUL) 

Var sitter ditt hjärta? Rita dig själv och visa var hjärtat är . Varför måste man ha ett hjärta?
 

Ord som pirrar I. (BUBBEL ORANGE) 

Kyssas, hångla, smeka, tycka om, älska… Skriv ner vad du tänker och känner med de här orden. Vågar du prata med någon om vad du skrivit?


Stora städer. (BUBBEL GUL) 

Vad heter Sveriges huvudstad? Skriv namn på sju andra huvudstäder. Se gärna i en kartbok.

Ta av dig skorna.( BUBBEL GUL) 

Vilken storlek har du? Fråga också dina klasskamrater, hur stora skor de har. Gör en plansch med fotspår, namn och storlekar.


Ålder. (BUBBEL GUL) 

Hur gammal är du? Hur gamla är dina kamrater och lärare? Hur många år blir det tillsammans?
Bubbel matte, lågstadiet

Multiplikationstabellen.(BUBBEL ORANGE)

Gör ett prov på multiplikationstabellen i klassen. Det skall vara minst trettio tal. Rätta provet och räkna ut klassen medelvärde. Först får du ta reda på vad medelvärde är, om du glömt!

Gör ett släktträd. (BUBBEL ORANGE)

 Längst ner på trädet kan du skriva dig själv och dina syskon, om du har några. Sedan skriver du mamma och pappa och deras syskon. Har syskonen barn, så är det dina kusiner. Skriv dem också. Sedan blir det mormor och morfar och farmor och farfar om du kan få veta något om dem. Fråga hemma!

Dina pulsslag. (BUBBEL ORANGE)

Undersök om du kan känna din puls. Du kan känna på handleden med pekfingret eller på sidan av halsen. Hur många pulsslag känner du på en minut, när du är i vila? Spring sedan några varv runt skolgården. Hur hög är din puls nu? Räkna slagen under en minut. Be sedan 3 klasskamrater göra samma sak. Vem hade lägst puls och vem fick högst? Skriv ner resultatet.

En artist. (BUBBEL ORANGE)

Välj en artist eller grupp inom musik eller film som blev berömd innan du föddes. Skriv en berättelse om denna artist eller grupp. Ta hjälp av biblioteket.

Toppen på sidan

Klistermärken
När ett uppdrag är genomfört och läraren med sin signatur godkänt uppdraget, dekoreras kortet med ett klistermärke. Eleven får själv välja klistermärke, det finns massor av olika att välja mellan. När eleven samlat 10 uppdragskort med klistermärken är det dags för…
Toppen på sidan

Bubbelreportermärken
För uppdrag utanför klassrummet finns ett runt inplastat märke med fästnål med texten; Bubbelreporter. Läraren innehar förslagsvis fyra märken som kan lånas ut när det är dags att till exempel intervjua någon utanför skolan/klassrummet. För att bära märket ska man kunna presentera sig, veta vad man vill undersöka och ha planerat arbetet med exempelvis förberedda frågor.
Toppen på sidan

Bonus
När eleven genomfört tio bubbeluppdrag är det dags för bonus. Bonus finns för både lågstadiet (40 hemliga uppdragskort i kuvert) och mellanstadiet (50 hemliga kort i kuvert). Några exempel:

Ett diplom. ( BONUS år 1-3, lågst.)

Gör ett fint diplom på datorn


Tut, tut, det brinner. (BONUS år 4-6, mellanst.)

Ring och boka besök hos brandkåren. Förbered frågor. Ta med kamera och bandspelare, om du vill.

Farliga gifter. (BONUS år 4-6, mellanst.) 

Leta upp någon som kan berätta om cigaretter, sprit och knark. Fråga hur dessa gifter påverkar kroppen. Kanske kan du fråga någon lärare. Skriv ner frågor innan ni träffas och spela gärna in pratstunden på bandspelare.

Förr i tiden. (BONUS år 4-6, mellanst.)

Sök upp en person som är äldre än 70 år. Fråga hur det var i skolan, när han/hon gick på mellanstadiet (fast det kanske inte kallades så då). Förbered frågor. Använd helst kamera och bandspelare.

För uppdrag utanför klassrummet finns ett Bubbelreportermärke att bära väl synligt på kläderna.
Toppen på sidan


Resultaten av Bubbel- respektive Bonusjobben, kan samlas i en samlingspärm. För ändamålet är det bra, om man får tag i pärmar,som det går att rita och måla på. Allt för att eleverna skall kunna skapa sina egna, speciella bubbelpärmar.Man kan också samla det ien portfoliomapp.
Toppen på sidan

Miljö
Uppdragskorten är tillverkade i miljövänligt papper. Själva bubbelpärmarna är tillverkade av återvunnet tidningspapper, vilket också är en del av konceptets layout.
Toppen på sidan

Läs mer om Bubbel som metod under Använd Bubbel i den övre menyn.


Om Bubbel | Använd Bubbel | Beställ Bubbel | Prata om Bubbel | Återförsäljare | Åter Startsidan
Copyright© 2002 - 2017: Bubbel
® Kontakt: info@bubbel.com
Webdesign: SAXOMATSO 1358nilsson@telia.com