Bubbel i tidningar

Eftersom Bubbel är en ny pedagogik och ett nytt läromedel, har det blivit uppmärksammat i tidningar, tidskrifter och TV. Här några citat ur Smålandstidningen 23/10 2000: 

"...Det är är det senaste inom läromedel...

...Det här ska sysselsätta eleverna när de har en stund över på lektionerna eller när de har eget arbete. En pärm fylld med olikfärgade papper ska eleverna arbeta med och papperna skal fyllas med uppgifter som de letar fram genom att använda Internet eller slå i uppslagsverk. Uppgifterna som ska lösas kan också vara baserade utifrån eleven själv...

...- När en färgkategori i pärmen fyllts och är klar, får man ett bonuskort, förklarar Anki. Eleven får då ett uppdrag och blir Bubbelreporter, säger hon och visar glatt en pin med texten BUBBELREPORTER...

...Det här är något som fyller en nisch i skolan. Det ligger helt rätt i tiden...

Det är ju inte lätt att visa hur SVT2 valde att berätta om Bubbel, men på denna sida kan Du i alla fall läsa några av de artiklar som under åren skrivits om Bubbel.

Om Du inte vill läsa artiklarna nu så klicka här för att komma tillbaka till Bubbels startsida.

DET BUBBLAR PÅ SJUMILASKOLAN
Tidningen Hisingen, december 1998.
Klicka här för att läsa artikeln.

BUBBLANDE ELEVANSVAR
Arbete Ny Tid, april 2000.
Klicka här för att läsa artikeln.

HÄR BUBBLAR ELEVERNA AV LUST och
INGET SKOLK PÅ LEKTIONERNA
Göteborgs-Tidningen, mars 2000.
Klickar här för att läsa artiklarna.

Nytt läromedel:
ELEVERNA LÄR SIG TA ANSVAR REDAN I MELLANSTADIET
Skolvärlden, nr 2 - 1998.
Klicka här för att läsa artikeln.

Nedan följer artiklarna i sin helhet.


Tidningen Hisingen, december 1998
DET BUBBLAR PÅ SJUMILASKOLAN

På Sjumilaskolan i Biskopsgården använder de sig av en ny utbildningsmetod.
Eleverna ska få möjlighet att utveckla sin kreativitet och ta ansvar för sitt skolarbete.
Metoden kallas för Bubbel och har blivit mycket populär.

Sjumilaskolan är en mellanstadieskola i Biskopsgården på Hisingen, En stor skola med 400-500 elever där många har invandrarbakgrund.
Det sjuder av aktivitet – det är Bubbel på gång. Bubbel är ett nytt läromedel som är utvecklat för att låta mellanstadieelever ta eget ansvar och utveckla sin kreativitet. Det består av en pärm med kort. På korten finns olika uppgifter som eleven får lösa självständigt, varje person har sin egen pärm. Korten är lättlästa och lustbetonade för att väcka tankeprocessen och uppgifterna skiftar från att måla och designa egna kläder till att göra matteprov för sina klasskamrater.
- Vi är en stor klass med 29 elever med många olika nationaliteter, Under åren vi har jobbat med Bubbel har många saker blivit bättre; harmonin i klassen, skaparglädjen, och respekten för varandra. Här blir det ingen konkurrens, eleverna samarbetar och hjälper varandra, säger en av lärarna på Sjumilaskolan.
Två lektioner per vecka avsätts till arbetet. Man kan använda Bubbel under hela mellanstadiet, uppgifterna blir annorlunda i takt med att eleverna mognar och förändras.
I pärmen finns 100 olika uppgifter, fördelade på åtta olika skolämnen. Eleverna får helt fritt välja sin uppgift, men när de bestämt sig måste de också fullfölja den – det egna ansvaret. Varje uppgift måste ta minst 20 minuter, men någon maximal tid finns inte, det får ta den tid det tar. När tio uppgifter är gjorda i olika ämnen, får eleven dra ett kuvert innehållande ett bonuskort. Bonuskorten innehåller "hemliga uppdrag", som kan innebära att eleven måste ge sig iväg utanför skolan för en intervju med någon intressant person eller någon annan utmaning.
Några elever besökte en advokat för att ta reda på hur en sådan arbetar och fick en extra belöning – att vara med på en rättegång. Ett annat bonusuppdrag var att boka tid för ett studiebesök på en godisfabrik.

Prövats på flera orter
Under hösten har Bubbel prövats och utvärderats på tio olika skolor från norr till söder i Sverige. Gensvaret har varit mycket positivt, Att barnen tycker att det är roligt att jobba med Bubbel råder det inga tvivel om.
- Det är roligt, det är omväxlande, säger en elev i årskurs sex på Sjumilaskolan.
Med Bubbel kan man aldrig misslyckas, man godkänns alltid.
Inger Duberg
Klicka här för att komma tillbaka till sidans topp.


Arbetet Ny Tid, april 2000

GÖTEBORG. Utgå från vad du är och vad du kan. Och du blir berömd därefter.
Det är filosofin bakom det alltmera omtalade skolprojektet "Bubbel" på Sjumilaskolan i Biskopsgården i Göteborg.
Idén har nu spritt sig till skolor runt om i landet.

- Snart får vi till och med möjlighet att prata om idén på lärarhögskolan, säger Glenn Wigström, lärare och en av initiativtagarna på Sjumilaskolan.
Elevernas omdöme om "Bubbel" går inte att ta miste på:
- Vi får arbeta fritt och självständigt under eget ansvar. Vi lär oss mycket och det är roligt.
Sammanlagt 210 elever deltar i "Bubbel".
170 elever på mellanstadiet och resten på lågstadiet.
Drivande kraft tillsammans med Glenn Wigström är läraren Anki Bentenius,

Tas på allvar
Under vårt besök igår eftermiddag fick lärarna samt lärarkandidaten Tommy Hyppönen finna sig i att vara i skymundan.
"Bubbel" gör anspråk på att ta eleverna på allvar.
- Det ska vara lustfyllt att gå i skolan. Det kan låta självklart men vi vi utgår från varje elevs förutsättningar och låter deras egna idéer styra vad vi de ska studera, säger Glenn Wigström och Anki Bentenius.
Eleverna Jenny Sandin och Wisam Elnabolsi berättar om en del av sina intryck.
Wisam valde – som ett islag i undervisningen – att baka bröd som han bjöd på i klassen och han arrangerade en tävling i pingis.
Jenny åkte på en studieresa till en brandstation och bakade till klassen.
- Flummigt? Inte alls! Vi studerar förstås alla basämnen men vi gör det i vår egen takt, säger Jenny och Wisam.
Curt Carlsson
Klicka här för att komma tillbaka till sidans topp.


GT, mars 2000
HÄR BUBBLAR ELEVERNA AV LUST

GÖTEBORG. Bubbel – så heter pedagogiken som får barnen att bubbla av lust att komma till lektionerna.
Det handlar om en undervisningsmetod som är lika enkel som genial.

Bubbel består av en pärm med kort i sju glada färger, en färg för varje ämne, matte, engelska, bild, svenska och så vidare.
Varje ämne innehåller ett antal uppgifter; en för varje kort. Frågorna/uppgifterna är skickligt gjorda – och ofta roliga och kluriga – för att locka fram elevens lust att söka kunskap.
(Exempel på kluriga frågor: Hur långt är ett snöre? Hur högt studsar en boll? Fritt fram för den intressanta diskussionen, alltså).
Eleven väljer själv vilket eller vilka ämnen han vill studera för dagen. Han väljer ut ett kort som läraren signerar med datum och klockslag. En uppgift kan ta allt från en halvtimme till många dagar, om man till exempel har uppgiften att läsa en bok.

Hemligt bonuskort
När eleven har "gjort" tio kort i blandade ämnen händer det något spännande, Han får gå till läraren som ur sin hemliga låda plockar fram ett hemligt bonuskort med ett hemligt uppdrag.
Exempel på bonusuppdrag är till exempel att göra ett reportage från en arbetsplats.
- Från den första telefonkontakten till att sköta kamera och bandspelare och fram till slutfört uppdrag är oerhört utvecklande för den sociala kompetensen, säger läraren Anki Bentenius-Wennlert, som tillsammans med kollegan Glenn Wigström skapat Bubbel.

Lustfyllt skolarbete
Deras främsta syfte är att göra skolarbete lustfyllt, att stimulera eleverna att fördjupa sig i olika ämnen.
- Eleven får lära sig att ta eget ansvar. Alla barn tänker inte likadant, men med den här pedagogiken får de utveckla sina egna tankegångar och arbeta i sin egen takt.
- Bubbel ökar barnens självförtroende och förmåga att arbeta självständigt.
Jämfört med traditionell undervisning modell tragglande föreläsning, gör Bubbel det möjligt för läraren att verkligen lära känna varje barns behov och kapacitet.

 INGET SKOLK PÅ LEKTIONERNA

Göteborg. Det är roligt att ta ansvar för sig själv!
Det säger eleverna på Sjumilaskolan om Bubbel-pedagogiken.
Tyvärr är det för lite Bubbel, tycker de. Bara fyra timmar i veckan, plus lite mer om man har tid över.

Inge skolkar när det är Bubbel på schemat.
- Man kommer inte ens för sent, säger Yaser Yerlekaya, 12, Eman Khalin, 11 och Kali Rashid, 13 år.
Yaser går i sexan och har haft Bubbel sedan i fyran, han tycker att Bubbel är roligare än vanliga ämnen, för man får använda sin egen fantasi.
Eman går i femman. Hon tycker att de rosa korten i pärmen är de roligaste. Rosa står för bild och då får man måla och rita.
Kali går i sexan och tack vare Bubbel har hon blivit mycket bättre i stavning. Vanliga mattelektioner är inte så kul, Bubbel-matte är mycket roligare.
Om lärarna säger de:
- De är jättebra, duktiga och schyssta. Vi har blivit mycket bättre i skolan tack vare dem!
Christina af Ekenstam
Klicka här för att komma tillbaka till sidans topp.


Skolvärlden, december 1998
Nytt läromedel:
ELEVERNA LÄR SIG TA ANSVAR REDAN I MELLANSTADIET

På Sjumilaskolan i Göteborg sjuder det av kreativitet – det är Bubbel på gång!
Bubbel är ett nytt och alternativt läromedel som utvecklats under de senaste fyra åren av två lärare i Göteborg på mellanstadiet, Glenn Wigström och Ann-Christine Bentenius.
De ville efter mångårigt traditionell arbete, förändra sin lärarroll. De tyckte att eleverna själva skulle kunna ta eget ansvar, utvecklas kreativt och att lärarna skulle kunna fungera mer som handledare än som traditionella lärare.
Tanken var född och idén till Bubbel tog form. Sedan följde fyra år av arbete innan läromedlet var färdigt, Bubbel är tänkt för mellanstadiet och under tiden det har utvecklats har det också prövats på olika skolor och blivit mycket väl emottaget.
Sedan i våras finns nu Bubbel som ett inregistrerat läromedel.
Bubbel är en pärm med olika uppgifter som eleven får lösa självständigt. Varje elev har sin egen pärm, det är viktigt så att det inte skapas köer och väntan. Korten är lättlästa och lustbetonade så att de väcker tankeprocessen hos eleven.
Att barnen tycker det är roligt att jobba med Bubbel råder det inga tvivel om.
- Det är roligt, det är omväxlande, säger en elev i årskurs sex.
I årskurs 6 arbetar klassen nästan två timmar i veckan med läromedlet. Man kan använda det under hela mellanstadiet för det tar mer än ett läsår att hinna lösa alla uppgifter och dessutom blir uppgifterna annorlunda i och med att eleverna mognar och förändras.
I pärmen finns 100 olika uppgifter, fördelade på åtta olika ämnen. Ämnena är svenska, matematik, engelska, bild, So, No och ett övrigt. Eleverna får helt fritt välja sin uppgift, men när de bestämt sig för en viss uppgift måste de också slutföra den – det egna ansvaret.
Läraren skriver på korten när uppgiften påbörjas och avslutas. Varje uppgift måste ta minst 30 minuter, men någon maximaltid finns inte, det får ta det tid det tar. En del elever arbetar i flera dagar med sitt kort.
Efter varje slutfört kort får eleverna en belöning, ett klistermärke på sitt kort. När tio kort är gjorde, får eleven dra ett kuvert innehållande ett bonuskort. (Det finns 50 olika bonuskort). Bonuskorten innehåller "hemliga uppdrag", som kan innebära att eleven måste ge sig iväg utanför skolan, en intervju med någon intressant person eller någon annan utmaning. Några elever besökte en advokat för att ta reda på hur en sådan arbeta och fick en extra belöning – att vara med på en rättegång. Ett annat bonusuppdrag är att boka tid på en godisfabrik.
Under hösten har Bubbel prövats och utvärderats på tio olika skolor från norr till söder i Sverige. Både lärare och elever har fått vara med och säga vad de tycker. Gensvaret har varit mycket positivt; både elever och lärare tycker att det är kul att jobba med Bubbel.
I Bubbelpärmen finns de mest skiftande uppgifter – det skall vara lustbetonat för eleven att jobba med sin uppgift. Allt ifrån att måla och designa egna kläder till stavning och till att göra matteprov för sina klasskamrater.
Bubbel är inte bara ett nytt läromedel, det är också en helt ny idé att lära ut.
- Att arbeta med Bubbel har också gjort att min roll som lärare förändrats, sägen Ann-Chrisine Bentenius. Det är mycket roligare att fungera som handledare i stället för att sitta i katedern och styra. Kommunikationen mellan lärare och elev blir också mycket bättre.
- Ja, instämmer Glenn Wigström. Vi ser verkligen hur roligt barnen tycker att det är att jobba med Bubbel. Vi är en stor klass med 29 elever, många olika nationaliteter och alla tycker det är kul. Under åren vi jar jobbat med Bubbel har många saker blivit bättre; harmonin i klassen, skaparglädjen och respekten för varandra. Här blir det ingen konkurrens som det kan bli i andra ämnen utan eleverna hjälper varandra och samarbetar. Ibland kan flera elever göra en uppgift tillsammans. Nu tycker också alla att det faktiskt är kul att gå till skolan!
- Barnen tycker det är roligt med Bubbel, det är varierande med många olika uppgifter, säger Ann-Britt Bender och Ann-Christine Blomdahl, också de lärare på Sjumilaskolan.
Bubbel har också prövats i tredje klass på lågstadiet samt i specialklasser och visat sig fungera utmärkt. Just nu är ett Bubbel anpassat till lågstadiet under upparbetning och förväntas vara klart till våren.
- Det finns dom som är bra och dom som är dåliga och alla är bra! säger en flicka i årskurs fem på Rambergsskolan.
Med Bubbel kan man aldrig misslyckas, du godkänns alltid.
Inger Duberg
Klicka här för att komma tillbaka till sidans topp.

Klicka här för att komma tillbaka till Bubbels startsida.

 

Om Bubbel | Använd Bubbel | Beställ Bubbel | Prata om Bubbel | Återförsäljare | Åter Startsidan
Copyright© 2002 - 2017: Bubbel
® Kontakt: info@bubbel.com
Webdesign: SAXOMATSO 1358nilsson@telia.com