"Hemliga" Bubbelanvändare från Göteborg


Åter www.bubbel.com

Välkomna till Bubbels startsida. På den övre delen av denna sida ser Du huvudmenyn som kommer att följa Dig hela tiden. Under Om Bubbel kan Du läsa om syfte, hur materialet ser ut och om vem som skapat Bubbel. Under Använd Bubbel kan Du läsa mer om Bubbelmetoden. Under Beställa Bubbel finns beställningsformulär så att Du kan beställa direkt per E-post. Under Prat om Bubbel kan Du offentliggöra synpunkter på material och metod. Metoden används som ett hjälpmedel i arbetsprocessen i undervisningen och ger läraren/pedagogen mer tid att observera arbetets planering, redovisning och utvärdering, som sedan kan ligga till grund för utvecklingssamtal och IUP.

r-100.GIF (8554 bytes)

Om Bubbel | Använd Bubbel | Beställ Bubbel | Prata om Bubbel | Återförsäljare | Åter Startsidan
Copyright© 2002 - 2017: Bubbel
® Kontakt: info@bubbel.com
Webdesign: SAXOMATSO 1358nilsson@telia.com