Lite om gamla BUBBEL (år 1998-nu)

Grundare och medarbetare

BUBBEL skapades år 1998 av pedagogerna Ann-Christine Bentenius-Wennlert och Glenn Wigström efter en originalidé av Glenn Wigström.

Medförfattare till BUBBEL VIT och Extra-BONUS är pedagogerna Sofia Persson och Lena Bruzell. 

Författare till BUBBEL datakörkort och datauppgifter är pedagog Bibbi Sjöö. 

Vinterkalendern är skapad av pedagogerna Marianne och Anneli Helander.

Syftè och idé

Stimulera kreativiteten.

Jag kan, jag är, jag vill finnas till – jag har något att bidra med.

Samverkan.

Entreprenörskap.

Arbeta självständigt

Fokusera arbetsprocessen

Bidra till att stärka elevernas självkänsla

Våga redovisa för andra.

Dina idéer är viktiga.

Läromedlets beståndsdelar

Pärmar med uppgiftskort.

Olika färg på korten beroende på ämne.

Datakörkort och data-uppgifter.

Kopieringsunderlag 

BUBBEL GUL (år 1-3)

BUBBEL ORANGE - lätt (år 4-7)

BUBBEL VIT- svår (år 5-7)

BUBBEL RÖD - Eng (år 5-7)

BUBBEL Datakörkort ABC (år 4-7)

Datauppgifter (år 4-7)

Kopieringsunderlag

 Bonuskort (år 1-3)

Bonuskort (år 4-7)

Extrabonus (år 4-7)

Bubbelreporterknappar

Bonus består också av uppgifter, varav en del utförs utanför skolan. Hemliga uppdrag.

  Läraren presenterar materialet och modellen för uppgifterna.

Mindmapping. (Genomgång av läraren - Börja i mitten med uppgiften. Gör linjer från mittpunkten och skriv nyckelord i slutet av linjerna. Planera och fundera på vad du vill skriva om eller arbeta med. Utveckla en egen stil)

Gå igenom Startblad.

Gå igenom Reflekterablad.


Arbeta självständigt

Samarbeta

Lyssna

Redovisa inför klassen

Ta ansvar för arbetet

Bli färdig

Hitta på nytt

BUBBEL kan användas som utgångspunkt vid UTVECKLINGSSAMTAL

Läraren observerar elevens initiativförmåga och hur arbetet struktureras.

Se uppgifterna ovan.

Uppmuntra olika kreativa sätt att redovisa på.

Skriva, måla och rita

Ta foton och göra en utställning

Berätta för klassen

Använda bandspelare

Videofilma

Göra egna böcker

TV-föreställning

Modeshow

Göra en pjäs eller dramatisera på annat sätt

Göra en affisch

Göra ett collage

Använda datorn och annan teknik

Skriva ner resultatet och samla i egenhändigt målad pärm

När kan jag använda Bubbel?

Fortlöpande när annat arbete är färdigt.

Vid minst två tillfällen i veckan för att upprätthålla kontinuiteten.

På föräldraträffar för att på ett åskådligt sätt förklara arbetsmetoden. Låt gärna eleverna medverka!

Samarbete mellan elever

Samverkan hem och skola

För att starta entreprenörskap

Baskort till portfoliemetoden

Visa på att resultaten blir olika

Det finns inget facit

Utvärdering –exempel på entreprenörskap

En elev på Ljungsarpsskolan arbetade under en SO-lektion med uppgiften ”Vad jag vill”. Han skrev följande brev:

Vi på Ljungsarpsskolan vill ändra på det här i Ljungsarp:

Att affären kommer tillbaka.

Att Nord flyttar för han släpper ut gifter.

Att vi får en idrottshall i Tidebecks gamla lokaler.

Vår idrottshall är liten och en stor idrottslokal i närheten av skolan blir just nu ledig.

Hela klassen skrev under och lämnade brevet vidare till en politiker på orten.

Borås Tidning fick nys om vårt förslag.

Journalister ville träffa klassen.

De skrev en tidningsartikel.

Kommunen hade kommit igång med ett landsbygdsprojekt inom EU och klassen blev uppringd av en, som arbetade med detta.

Han ville träffa klassen och de skrev då: just nu håller vi på att vidareutveckla våra idéer. Ljungsarp är en liten lant ort på 400 invånare. Vi har en skola , men ingen affär, post eller bank. Vi informerar vidare, när vi vet mer.

Hälsningar H.H. klasslärare på Ljungsarpskolan 2001-03-06

Utvärdering -Svenska elever skriver om BUBBEL
Jag tycker BUBBEL är jätteroligt. Det roligaste arbete jag gjort i BUBBEL är ”Resebyrån”. Jag undrar om ni kan om historier? Det skulle vara jättekul tycker jag. (T)

Jag gillar matte-blad. Jag vill ha sport som hockey, innebandy och fotboll. Det bästa jag gjort är 30 bilder, som jag har testat mina klasskompisar på. Bra minne har de, tycker jag. (J)

                           Utvärdering -Norsk elev skriver om BUBBEL
 
Jeg er elev på Raumyr skole. Der trives jeg! Engelsk er mitt favoritt fag. Jeg liker BUBBEL også .Det er mange snille elever i klassen min. Laereren vår heter Ingri. Hun er verdens beste !Jeg ble glad da jeg fikk dette bonus-kortet.Det er kult å sitte foran PCen! I fritiden spiller jeg fotball. Det er kjempegoy! (M)