Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

Hur startade BUBBEL?

Bubbel är ursprungligen skapat av Ann-Christine B. Wennlert och Glenn Wigström efter en originalidé av Glenn Wigström. De inledde arbetet år 1998. Båda är erfarna mellanstadielärare på vanlig svensk grundskola och 1992 fram till 2000 arbetade de tillsammans på mellanstadiet på Sjumilaskolan, Biskopsgården i Göteborg. Därefter var de med och byggde upp en ny skolenhet för äldre elever (åk 6-9) på Hisingen i Göteborg. Halleskolan, som byggdes i kommunal regi, var ett samarbete mellan 4 stadsdelar på Hisingen (Biskopsgården, Lundby, Tuve och Kärra-Rödbo). Skolan är numera nedlagd.

Ann-Christine B. Wennlert

Mellanstadielärare med fil.kand i miljövård, zoologi, botanik, kemi, Sv2 (svenska som andra språk) och pedagogik

Arbetat som lärare i drygt 40 år

Arbetat på låg- mellan och högstadium

Arbetat med särskilda undervisningsgrupper och som speciallärare

Arbetat som Sv2-lärare

Arbetat som fbk-lärare (förberedelseklasslärare, förberedande svenskundervisning för elever som nyligen anlänt till Sverige)

Sedan 1976 arbetat på mellanstadiet i Sjumilaskolans rektorsområde, Biskopsgården, Göteborg.

Började arbeta med Glenn Wigström på Sjumilaskolan 1992.

Glenn Wigström

Inledde arbetslivet inom sjukvården fram till 22 års ålder

Ströjobb i USA 1978

Egenfinansierad lärarexamen i USA 1979 – 82. Åkte hem på somrarna och jobbade ihop pengar

Åter i Sverige. Lärarvikarie i alla typer av skolor

Kompletterade lärarexamen på Lärarhögskolan i Mölndal och fick svensk lärarbehörighet 1984

Grundskolelärare sedan 1985

Började arbeta i en mellanstadieklass tillsammans med Ann-Christine B. Wennlert 1992 på Sjumilaskolan i Biskopsgården, Göteborg.