Hur många?

Hur många bänkar och bord finns i klassrummet? Hur många bänk-och bordsben blir det tillsammans?
Dela detta tal med antalet stolsben, som finns i klassrummet.
Vad blir svaret?

 Skoltips: Låt eleverna göra egna liknande problem på olika kort. Lägg dem i en låda. Sedan får
de dra ett kort från lådan och lösa. De får själva skriva upp problemen de drar på ett papper
och skriva svaret. Det ursprungliga får läggas tillbaka i lådan igen. Jämför sedan svaren.

Tips med hela klassenTräna multiplikationstabellen snabbt. Låt eleverna svara muntligt slumpvis. Gör det svårare genom att lägga till addition och subtraktion av olika tal. Det går att använda
www.elevspel.se också.