Välkommen att höra av dig!
Vi som är grundare av BUBBEL kan du kontakta via mail.
Ann-Christine B. Wennlert...........e-mail:  ankiwennlert@hotmail.com
Glenn Wigström......e-mail:  glurban@hotmail.com

På den här hemsidan har vi lagt upp några av de uppgifter som finns i BUBBEL. Det finns omkring 800 olika uppgifter, som vi bearbetar så de ska passa Skolan 2023. Vi har lång erfarenhet som lärare, men Ann-Christine är numera pensionär och Glenn arbetar inom annan del av skolsektorn. Om du är intresserad av fler uppgifter eller intresserad av att utveckla BUBBEL som metod och läromedel får du gärna kontakta oss. Vi har under senare år arbetat med digitalisering av läromedlet.
 Det här är ett första försök att behålla ursprungliga delar och kunna arbeta med papper och penna etc. men också kunna arbeta med dator, mobil och surfplatta som verktyg för att fördjupa, träna sina kunskaper och redovisa på olika sätt. Har man inte tillgång till Storskärm i klassrummet kan man använda TV med HDMI uttag/sladd till datorn eller olika projektorer. Likaså kan man använda sig av Chromecast. Detta använde Ann-Christine sig av för några år sedan då hon hade dataundervisning för seniorer. Det finns olika uppgifter även för Datorundervisning med BUBBELs Ordbehandling i Word, enkelt Datakörkort samt Datauppgifter. Om det finns intresse, så lägger vi ut lite prov på detta också här på hemsidan. 
BUBBEL har under åren använts vid 2000 skolor i Sverige och ett tusental i Norge. Läromedlet finns översatt till både
bokmål och nynorska. Likaså provar några skolor i lägre årskurser BUBBEL i Mexico. Den Gula pärmen finns översatt
till spanska. Den har också översatts till portugisiska men har inte färdigställts än.
På sidor här efteråt kan ni läsa lite artiklar om BUBBEL och det finns även en undersökning om individualisering vid
Högskolan i Malmö. BUBBEL är ett Kompletterande läromedel och används vid sidan av ordinarie undervisningsmedel. Uppgifterna är öppna och går att fördjupa kunskapsmässigt. Läs omdömet BUBBEL fick:

Bubbel

(Bentenius-Wennlert & Wigström, 2000) individualiserar genom fördjupning. Vi tycker att det är bra material som på ett lätt sätt kan komplettera och göra matematikundervisningen roligare. De öppna uppgifterna ger eleverna möjlighet att svara på sin nivå, och tillåter eleverna att själva utforska och upptäcka matematiken. 

(Ur Arbete på Högskolan i Malmö- Se fliken Examensarbete)

Läromedlet såldes i både Sverige och Norge

Läromedlet har sålts till omkring 2000 skolor i Sverige och 1000 skolor i Norge, där det finns översatt till både bokmål och nynorsk.