Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

Medarbetare för tjugo år sedan

Vi heter Sofia Persson och Lena Bruzell. Vi har tillsammans tillverkat en del av det Bubbelmaterial som riktar sig till mellanstadiet. Våra lärarbanor började våren 1996 då vi examinerades från grundskollärarlinjen 1-7 i Malmö respektive 4-9 i Stockholm. Våra vägar korsades i Trollhättans kommun där vi delade klassföreståndarskap i en fyra på en enparallellig F-6 skola på landsbygden.

Vi upptäckte snart att vi saknade ett modernt läromedel som stimulerade eleverna till ett meningsfullt och individualiserat arbete. Vi började därför fundera på och arbeta med att utveckla det läromedel som vi själva saknade i vårt arbete. I samband med detta kom vi i kontakt med Anki och Glenn och ett samarbete inleddes. Deras material "Bubbel" tilltalade oss genast eftersom det låg i linje med det arbete som vi redan bedrev i våra klasser. Hörnstenarna vid utarbetandet av Bubbelmaterialet har varit att uppgifterna ska stimulera "tänket" hos eleverna, att det ska ligga nära elevernas egna erfarenheter och att ett stort utrymme ska ges för egna val och egen påverkan. Uppgifterna uppmuntrar även till kontakter utanför klassrummet och skolan. Att lära ska vara utmanande, spännande och skojigt, och lärandet begränsar sig inte bara till verksamheter inom klassrummets ram. Bubbelmaterialet präglas samtidigt av en tydlig struktur och arbetsgång, vilket skapar en trygghet som stödjer elevernas kreativitet. Vi hoppas på många kreativa och lustfyllda "bubbelstunder"!

Sofia och Lena gjorde den vita Bubbelpärmen med varierande uppgifter för åk 5-7.

Sofia Persson och Lena Bruzell

Marianne och Anneli Helander gjorde denna trevliga Bubbelkalender.

Datormaterial

Mitt namn är Bibbi Sjöö och jag tog min lärarexamen vid Uppsala universitet 2001.Innan jag utbildade mig till lärare har jag hunnit med att jobba på kontor, i butik och inom vård och omsorg med utvecklingsstörda barn. Under min utbildning jobbade jag mycket med datorn. Jag kom fram till att det är ett mycket bra pedagogiskt hjälpmedel. Jag kunde inte hitta några bra datorläromedel på grundskolenivå och tillverkade därför ett eget material som Bubbel nappade på. Jag har använt materialet i åk 6 där det har fungerat.

Bibbi Sjöö