När jag blir stor så.....

 Vad vill du arbeta med när du blir stor? Rita och berätta.

Skoltips: Låt eleverna få pröva på att bli en BUBBEL reporter och besöka en arbetsplats. De ska ha planerat frågor och de får även fråga , om de får ta foton. Redovisa detta för de andra i klassen sedan.(Detta var tidigare ett BONUS-uppdrag)

Tips med hela klassen:
Involvera föräldrar, som vill komma till klassen och berätta vad de arbetar med. 
Ta reda på vilken utbildning som krävs i olika yrken. Använd gärna storskärm eller TV med HDMI-sladd.
 

  Tidigare material:  BUBBEL bestod tidigare av kort i olika ämnen fördelade i olika pärmar för olika årskurser i grundskolan. Likaså fanns en handledning, som vände sig till elever och lärare. När man gjort tio uppgifter i olika ämnen som blivit godkända, så fick man dra ett hemligt uppdrag, som vi kallade för BONUS. Om man gjorde uppdrag utanför klassrummet fick man först planera arbetet och när det blivit godkänt fick man låna en BUBBEL reporter-knapp, som man skulle ha på sig utanför klassrummet, när man gjorde ett uppdrag.