Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

På många skolors begäran omarbetar vi nu korten, så de passar i dagens skola och kan användas både digitalt och analogt. Vi har

också bestämt att ha kvar BUBBELreporter-knapparna. De kan vara bra att använda vid uppdrag utanför klassrummet. Det ger en bra struktur till arbetet.

Välkommen att kontakta oss för synpunkter!

Kontakta Anki på e-post: [email protected]

Kontakta Glenn på e-post: [email protected]