Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

Syfte och idé

Syftet med Bubbel - som material likväl som metod - är att skapa ett arbetssätt där skolarbetet kan koncentreras till att stärka personliga egenskaper hos eleverna såsom självrespekt, kreativitet, initiativförmåga, ansvar och tolerans. Eleven skall på ett lustfyllt sätt uppmanas att utveckla sina egna tankestrukturer. Den grundläggande idén med Bubbel kan beskrivas i följande:

"Om jag erkänns för vem jag är - har jag lättare att acceptera andra".

- "Jag duger som jag är"

- "Jag kan, jag vill, jag vill finnas till"

- "Jag har något att bidra med"

Metod & Arbetssätt

Bubbel är skapat på ett sådant sätt att eleven i så hög utsträckning som möjligt skall vara ifred när hon/han arbetar med uppgifterna. Läraren roll skall vara av mer handledande natur. En kombination av frihet och regler, uppmuntran och resultat, samt initiativ och ansvar, utvecklar delar av elevens personlighet. Uppgifternas innehåll och svårighetsgrad varierar. Från början hade eleven sin egen pärm och valde helt fritt uppgifter från denna. Olika klasser utvecklade sedan metoden på olika sätt.

Allmänt

Bubbel är ett öppet arbetssätt. Syftet är att öka den enskilde elevens självständighet, kreativitet och initiativförmåga. För det krävs att eleven får arbeta just självständigt, kreativt och med eget initiativ, allt efter egen nivå och förmåga. Läraren ställer krav på att valet av uppdragskort skall vara genomtänkt, att det skall finnas en idé från elevens sida kring hur det egenvalda uppdraget skall lösas och att uppgiften redovisas på ett bra sätt. Det är också viktigt att eleven verkligen genomför det valda uppdraget, även om hon/han tycker det känns tungt och ångrar valet av kort. Det är faktiskt eleven själv som valt uppdraget och det är hennes/hans ansvar att det blir genomfört!

Klicka här för att redigera text