Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

Tidigare material

BUBBEL bestod tidigare av kort i olika ämnen fördelade i pärmar för olika årskurser i grundskolan. Likaså fanns en handledning, som vände sig både till elever och lärare.

När man gjort tio uppgifter, så fick man dra ett hemligt uppdrag, som vi kallade BONUS.

Om man gjorde uppdrag utanför klassrummet fick man först planera arbetet och när det blev godkänt fick man låna en BUBBELreporter-knapp, som man skulle bära.

Vi använde oss också av klistermärken, när man gjort sitt bästa och utfört en uppgift. Alla fick på så vis klistermärken alltefter sin förmåga. Det var alltså inte bara de bästa som fick klistermärken.