BUBBEL i tidningar


Eftersom Bubbel är en ny pedagogik och ett nytt läromedel,

har det blivit uppmärksammat i tidningar, tidskrifter och

TV. Här några citat ur Smålandstidningen 23/10 2000:

"...Det är är det senaste inom läromedel...

...Det här ska sysselsätta eleverna när de har en stund över

på lektionerna eller när de har eget arbete. En pärm fylld

med olikfärgade papper ska eleverna arbeta med och

papperna skal fyllas med uppgifter som de letar fram

genom att använda Internet eller slå i uppslagsverk.

Uppgifterna som ska lösas kan också vara baserade utifrån

eleven själv...

...- När en färgkategori i pärmen fyllts och är klar, får man

ett bonuskort, förklarar Anki. Eleven får då ett uppdrag och

blir Bubbelreporter, säger hon och visar glatt en pin med

texten BUBBELREPORTER...

...Det här är något som fyller en nisch i skolan. Det ligger

helt rätt i tiden...

Det är ju inte lätt att visa hur SVT2 valde att berätta om

Bubbel, men på denna sida kan Du i alla fall läsa några av

de artiklar som under åren skrivits om Bubbel.

Om Du inte vill läsa artiklarna nu så klicka här för att

komma tillbaka till Bubbels startsida.

DET BUBBLAR PÅ SJUMILASKOLAN

Tidningen Hisingen, december 1998.

Klicka här för att läsa artikeln.

BUBBLANDE ELEVANSVAR

Arbete Ny Tid, april 2000.

Klicka här för att läsa artikeln.

HÄR BUBBLAR ELEVERNA AV LUST och

INGET SKOLK PÅ LEKTIONERNA

Göteborgs-Tidningen, mars 2000.

Klickar här för att läsa artiklarna.

Nytt läromedel:

ELEVERNA LÄR SIG TA ANSVAR REDAN I

MELLANSTADIET

Skolvärlden, nr 2 - 1998.

Klicka här för att läsa artikeln.

Nedan följer artiklarna i sin helhet.

Tidningen Hisingen, december 1998

DET BUBBLAR PÅ SJUMILASKOLAN

På Sjumilaskolan i Biskopsgården använder de sig av en

ny utbildningsmetod.

Eleverna ska få möjlighet att utveckla sin kreativitet

och ta ansvar för sitt skolarbete.

Metoden kallas för Bubbel och har blivit mycket

populär.

Sjumilaskolan är en mellanstadieskola i Biskopsgården på

Hisingen, En stor skola med 400-500 elever där många har

invandrarbakgrund.

Det sjuder av aktivitet – det är Bubbel på gång. Bubbel är

ett nytt läromedel som är utvecklat för att låta

mellanstadieelever ta eget ansvar och utveckla sin

kreativitet. Det består av en pärm med kort. På korten finns

olika uppgifter som eleven får lösa självständigt, varje

person har sin egen pärm. Korten är lättlästa och

lustbetonade för att väcka tankeprocessen och uppgifterna

skiftar från att måla och designa egna kläder till att göra

matteprov för sina klasskamrater.

- Vi är en stor klass med 29 elever med många olika

nationaliteter, Under åren vi har jobbat med Bubbel har

många saker blivit bättre; harmonin i klassen,

skaparglädjen, och respekten för varandra. Här blir det

ingen konkurrens, eleverna samarbetar och hjälper

varandra, säger en av lärarna på Sjumilaskolan.

Två lektioner per vecka avsätts till arbetet. Man kan

använda Bubbel under hela mellanstadiet, uppgifterna blir

annorlunda i takt med att eleverna mognar och förändras.

I pärmen finns 100 olika uppgifter, fördelade på åtta olika

skolämnen. Eleverna får helt fritt välja sin uppgift, men när

de bestämt sig måste de också fullfölja den – det egna

ansvaret. Varje uppgift måste ta minst 20 minuter, men

någon maximal tid finns inte, det får ta den tid det tar. När

tio uppgifter är gjorda i olika ämnen, får eleven dra ett

kuvert innehållande ett bonuskort. Bonuskorten innehåller

"hemliga uppdrag", som kan innebära att eleven måste ge

sig iväg utanför skolan för en intervju med någon intressant

person eller någon annan utmaning.

Några elever besökte en advokat för att ta reda på hur en

sådan arbetar och fick en extra belöning – att vara med på

en rättegång. Ett annat bonusuppdrag var att boka tid för ett

studiebesök på en godisfabrik.

Prövats på flera orter

Under hösten har Bubbel prövats och utvärderats på tio

olika skolor från norr till söder i Sverige. Gensvaret har

varit mycket positivt, Att barnen tycker att det är roligt att

jobba med Bubbel råder det inga tvivel om.

- Det är roligt, det är omväxlande, säger en elev i årskurs

sex på Sjumilaskolan.

Med Bubbel kan man aldrig misslyckas, man godkänns

alltid.

Inger Duberg

Klicka här för att komma tillbaka till sidans topp.

Arbetet Ny Tid, april 2000

GÖTEBORG. Utgå från vad du är och vad du kan. Och

du blir berömd därefter.

Det är filosofin bakom det alltmera omtalade

skolprojektet "Bubbel" på Sjumilaskolan i

Biskopsgården i Göteborg.

Idén har nu spritt sig till skolor runt om i landet.

- Snart får vi till och med möjlighet att prata om idén på

lärarhögskolan, säger Glenn Wigström, lärare och en av

initiativtagarna på Sjumilaskolan.

Elevernas omdöme om "Bubbel" går inte att ta miste på:

- Vi får arbeta fritt och självständigt under eget ansvar. Vi

lär oss mycket och det är roligt.

Sammanlagt 210 elever deltar i "Bubbel".

170 elever på mellanstadiet och resten på lågstadiet.

Drivande kraft tillsammans med Glenn Wigström är läraren

Anki Bentenius,

Tas på allvar

Under vårt besök igår eftermiddag fick lärarna samt

lärarkandidaten Tommy Hyppönen finna sig i att vara i

skymundan.

"Bubbel" gör anspråk på att ta eleverna på allvar.

- Det ska vara lustfyllt att gå i skolan. Det kan låta

självklart men vi vi utgår från varje elevs förutsättningar

och låter deras egna idéer styra vad vi de ska studera, säger

Glenn Wigström och Anki Bentenius.

Eleverna Jenny Sandin och Wisam Elnabolsi berättar om en

del av sina intryck.

Wisam valde – som ett islag i undervisningen – att baka

bröd som han bjöd på i klassen och han arrangerade en

tävling i pingis.

Jenny åkte på en studieresa till en brandstation och bakade

till klassen.

- Flummigt? Inte alls! Vi studerar förstås alla basämnen

men vi gör det i vår egen takt, säger Jenny och Wisam.

Curt Carlsson

Klicka här för att komma tillbaka till sidans topp.

GT, mars 2000

HÄR BUBBLAR ELEVERNA AV LUST

GÖTEBORG. Bubbel – så heter pedagogiken som får

barnen att bubbla av lust att komma till lektionerna.

Det handlar om en undervisningsmetod som är lika

enkel som genial.

Bubbel består av en pärm med kort i sju glada färger, en

färg för varje ämne, matte, engelska, bild, svenska och så

vidare.

Varje ämne innehåller ett antal uppgifter; en för varje kort.

Frågorna/uppgifterna är skickligt gjorda – och ofta roliga

och kluriga – för att locka fram elevens lust att söka

kunskap.

(Exempel på kluriga frågor: Hur långt är ett snöre? Hur

högt studsar en boll? Fritt fram för den intressanta

diskussionen, alltså).

Eleven väljer själv vilket eller vilka ämnen han vill studera

för dagen. Han väljer ut ett kort som läraren signerar med

datum och klockslag. En uppgift kan ta allt från en

halvtimme till många dagar, om man till exempel har

uppgiften att läsa en bok.

Hemligt bonuskort

När eleven har "gjort" tio kort i blandade ämnen händer det

något spännande, Han får gå till läraren som ur sin hemliga

låda plockar fram ett hemligt bonuskort med ett hemligt

uppdrag.

Exempel på bonusuppdrag är till exempel att göra ett

reportage från en arbetsplats.

- Från den första telefonkontakten till att sköta kamera och

bandspelare och fram till slutfört uppdrag är oerhört

utvecklande för den sociala kompetensen, säger läraren

Anki Bentenius-Wennlert, som tillsammans med kollegan

Glenn Wigström skapat Bubbel.

Lustfyllt skolarbete

Deras främsta syfte är att göra skolarbete lustfyllt, att

stimulera eleverna att fördjupa sig i olika ämnen.

- Eleven får lära sig att ta eget ansvar. Alla barn tänker inte

likadant, men med den här pedagogiken får de utveckla sina

egna tankegångar och arbeta i sin egen takt.

- Bubbel ökar barnens självförtroende och förmåga att

arbeta självständigt.

Jämfört med traditionell undervisning modell tragglande

föreläsning, gör Bubbel det möjligt för läraren att verkligen

lära känna varje barns behov och kapacitet.

INGET SKOLK PÅ LEKTIONERNA

Göteborg. Det är roligt att ta ansvar för sig själv!

Det säger eleverna på Sjumilaskolan om Bubbelpedagogiken.

Tyvärr är det för lite Bubbel, tycker de. Bara fyra

timmar i veckan, plus lite mer om man har tid över.

Inge skolkar när det är Bubbel på schemat.

- Man kommer inte ens för sent, säger Yaser Yerlekaya, 12,

Eman Khalin, 11 och Kali Rashid, 13 år.

Yaser går i sexan och har haft Bubbel sedan i fyran, han

tycker att Bubbel är roligare än vanliga ämnen, för man får

använda sin egen fantasi.

Eman går i femman. Hon tycker att de rosa korten i pärmen

är de roligaste. Rosa står för bild och då får man måla och

rita.

Kali går i sexan och tack vare Bubbel har hon blivit mycket

bättre i stavning. Vanliga mattelektioner är inte så kul,

Bubbel-matte är mycket roligare.

Om lärarna säger de:

- De är jättebra, duktiga och schyssta. Vi har blivit mycket

bättre i skolan tack vare dem!

Christina af Ekenstam

Klicka här för att komma tillbaka till sidans topp.

Skolvärlden, december 1998

Nytt läromedel:

ELEVERNA LÄR SIG TA ANSVAR REDAN I

MELLANSTADIET

På Sjumilaskolan i Göteborg sjuder det av kreativitet – det

är Bubbel på gång!

Bubbel är ett nytt och alternativt läromedel som utvecklats

under de senaste fyra åren av två lärare i Göteborg på

mellanstadiet, Glenn Wigström och Ann-Christine

Bentenius.

De ville efter mångårigt traditionell arbete, förändra sin

lärarroll. De tyckte att eleverna själva skulle kunna ta eget

ansvar, utvecklas kreativt och att lärarna skulle kunna

fungera mer som handledare än som traditionella lärare.

Tanken var född och idén till Bubbel tog form. Sedan följde

fyra år av arbete innan läromedlet var färdigt, Bubbel är

tänkt för mellanstadiet och under tiden det har utvecklats

har det också prövats på olika skolor och blivit mycket väl

emottaget.

Sedan i våras finns nu Bubbel som ett inregistrerat

läromedel.

Bubbel är en pärm med olika uppgifter som eleven får lösa

självständigt. Varje elev har sin egen pärm, det är viktigt så

att det inte skapas köer och väntan. Korten är lättlästa och

lustbetonade så att de väcker tankeprocessen hos eleven.

Att barnen tycker det är roligt att jobba med Bubbel råder

det inga tvivel om.

- Det är roligt, det är omväxlande, säger en elev i årskurs

sex.

I årskurs 6 arbetar klassen nästan två timmar i veckan med

läromedlet. Man kan använda det under hela mellanstadiet

för det tar mer än ett läsår att hinna lösa alla uppgifter och

dessutom blir uppgifterna annorlunda i och med att

eleverna mognar och förändras.

I pärmen finns 100 olika uppgifter, fördelade på åtta olika

ämnen. Ämnena är svenska, matematik, engelska, bild, So,

No och ett övrigt. Eleverna får helt fritt välja sin uppgift,

men när de bestämt sig för en viss uppgift måste de också

slutföra den – det egna ansvaret.

Läraren skriver på korten när uppgiften påbörjas och

avslutas. Varje uppgift måste ta minst 30 minuter, men

någon maximaltid finns inte, det får ta det tid det tar. En del

elever arbetar i flera dagar med sitt kort.

Efter varje slutfört kort får eleverna en belöning, ett

klistermärke på sitt kort. När tio kort är gjorde, får eleven

dra ett kuvert innehållande ett bonuskort. (Det finns 50

olika bonuskort). Bonuskorten innehåller "hemliga

uppdrag", som kan innebära att eleven måste ge sig iväg

utanför skolan, en intervju med någon intressant person

eller någon annan utmaning. Några elever besökte en

advokat för att ta reda på hur en sådan arbeta och fick en

extra belöning – att vara med på en rättegång. Ett annat

bonusuppdrag är att boka tid på en godisfabrik.

Under hösten har Bubbel prövats och utvärderats på tio

olika skolor från norr till söder i Sverige. Både lärare och

elever har fått vara med och säga vad de tycker. Gensvaret

har varit mycket positivt; både elever och lärare tycker att

det är kul att jobba med Bubbel.

I Bubbelpärmen finns de mest skiftande uppgifter – det

skall vara lustbetonat för eleven att jobba med sin uppgift.

Allt ifrån att måla och designa egna kläder till stavning och

till att göra matteprov för sina klasskamrater.

Bubbel är inte bara ett nytt läromedel, det är också en helt

ny idé att lära ut.

- Att arbeta med Bubbel har också gjort att min roll som

lärare förändrats, sägen Ann-Chrisine Bentenius. Det är

mycket roligare att fungera som handledare i stället för att

sitta i katedern och styra. Kommunikationen mellan lärare

och elev blir också mycket bättre.

- Ja, instämmer Glenn Wigström. Vi ser verkligen hur roligt

barnen tycker att det är att jobba med Bubbel. Vi är en stor

klass med 29 elever, många olika nationaliteter och alla

tycker det är kul. Under åren vi jar jobbat med Bubbel har

många saker blivit bättre; harmonin i klassen, skaparglädjen

och respekten för varandra. Här blir det ingen konkurrens

som det kan bli i andra ämnen utan eleverna hjälper

varandra och samarbetar. Ibland kan flera elever göra en

uppgift tillsammans. Nu tycker också alla att det faktiskt är

kul att gå till skolan!

- Barnen tycker det är roligt med Bubbel, det är varierande

med många olika uppgifter, säger Ann-Britt Bender och

Ann-Christine Blomdahl, också de lärare på Sjumilaskolan.

Bubbel har också prövats i tredje klass på lågstadiet samt i

specialklasser och visat sig fungera utmärkt. Just nu är ett

Bubbel anpassat till lågstadiet under upparbetning och

förväntas vara klart till våren.

- Det finns dom som är bra och dom som är dåliga och alla

är bra! säger en flicka i årskurs fem på Rambergsskolan.

Med Bubbel kan man aldrig misslyckas, du godkänns alltid.

Inger Duberg