Gör din egen serie.

Tänk ut vad du vill skriva om. Rita och berätta med pratbubblor. Det går att göra rutor i Dokument på datorn (infoga tabell) eller med papper och penna. Då kan du vika ett papper så du få fyra eller åtta lika stora rutor att arbeta i.

Man kan också rita på separata papper och fotografera. Lägg bilderna i ett album. Sätt in bilderna i ett bildspel och visa på storbildsskärm eller i TV med HTML-sladd till datorn.
Använd din fantasi. 

Skoltips:

Det går även att göra en berättelse med bilder och skriva texten under. Använd din fantasi och gör det du tycker passar bäst.

Tips med hela klassen: Visa hur man infogar tabell i ett dokument på Storskärm eller TV med HDMI-sladd. Bilder kan man infoga från Clip Art exempelvis. Pratbubblor infogas från verktygsfältet. Fotografera av serien, lägg i album och visa i bildspel för hela klassen